2012 LCD Specifications (America)0118                 
 Smart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERASmart VIERA    
 TC-L55WT50TC-L47WT50TC-L55DT50TC-L47DT50TC-L55ET5TC-L47ET5TC-L42ET5TC-L55E50TC-L47E50TC-L42E50TC-L47E5TC-L42E5TC-L37E5TC-L32E5TC-L42U5TC-L32X5TC-L24X5TC-L32C5
DISPLAY                  
Screen Size Diagonal (inches)54.647.054.647.054.647.042.054.647.042.047.042.036.531.542.031.523.531.5
Aspect Ratio16:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:916:9
Number of Pixels2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 2,073,600 (1,920 x 1,080) 1,049,088 (1,366 x 768)2,073,600 (1,920 x 1,080) 1,049,088 (1,366 x 768)
PanelIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDIPS LED LCDLCDIPS LED LCDLED LCDLCD
HDTV Display Capability (1080p, 1080i, 720p)YYYYYYYYYYYYYYYYYY
Aspect Control480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM
 1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM
PICTURE                  
Viewing Angle178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees178 degrees176 degrees178 degrees170 degrees176 degrees
FilterClear Panel ProClear Panel ProClear Panel ProClear Panel ProClear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel Clear Panel
Panel Drive1920 backlight scanning 1920 backlight scanning 1920 backlight scanning 1920 backlight scanning 360 backlight scanning 360 backlight scanning 360 backlight scanning 360 backlight scanning 360 backlight scanning 360 backlight scanning 180 backlight scanning 180 backlight scanning 180 backlight scanning 60 backlight scanning 60 backlight scanning 60 backlight scanning 60 backlight scanning 60 backlight scanning
24p Playback (3:2)/24p SmoothY/YY/YY/YY/YY/YY/YY/YY/YY/YY/YY/—Y/—Y/—Y/—Y/—Y/—Y/—Y/—
24p Cinematic Playback48 Hz48 Hz48 Hz48 Hz
ISFcccYY
Intelligent Scene ControllerYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Pro SettingYY
Smart VIERA Engine Pro (Dual core processor)YY
Pure Image CreationYY
Vivid Color CreationYYYYYYYYYYYYYY
Beauty RetouchYY
Web Contents SmootherYYYY
1080p Pure DirectYY
FULL HD 3D                  
3D PanelY (Active)Y (Active)Y (Active)Y (Active)Y (Passive)Y (Passive)Y (Passive)
3D 24p Cinema SmootherYYYYYYY
2D-3D ConversionY (with Face Detection)Y (with Face Detection)YYYYY
Dedicated 3D Eyewear4 included4 included4 included
AUDIO                  
Sound System3D Real Sound 3D Real Sound 3D Real Sound 3D Real Sound Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)Full-range x 2 (L, R)
Number of SpeakersFront speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (?? mm) x 1Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (?? mm) x 1Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (?? mm) x 1Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (?? mm) x 122222222222222
Audio Output18 W (4 + 4 +10) 18 W (4 + 4 +10) 18 W (4 + 4 +10) 18 W (4 + 4 +10) 20 W20 W20 W20 W20 W20 W20 W20 W20 W20 W16 W20 W6 W10 W
Surround SoundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV SurroundAV Surround
JACKS                  
Integrated ATSC TunerYYYYYYYYYYYYYYYYYY
HDMI Input4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)4 (4 side)3 (1 side)3 (1 side)12
Support FeatureAudio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (All)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)Audio Return Channel (Input 2)
SD CardYYYYYYYYYYYYYYY
USB2.0333322222222221111
Analog Audio Input (for HDMI/DVI)YYYYYYYYYYYYYYY (Mini jack)YY (Mini jack)Y (Mini jack)
Composite Video Input shared with ComponentRCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1RCA x 2RCA x 1RCA x 1
Audio Input (for Composite Video)RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1RCA x 2RCA x 1RCA x 1
PC InputD-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1 (lower)D-sub 15-pin x 1D-sub 15-pin x 1D-sub 15-pin x 1D-sub 15-pin x 1
Component Video Input (Y, PB, PR) shared with CompositeRCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1RCA x 1RCA x 1RCA x 1
Audio Input (for Component Video)RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1 (lower) *RCA x 1RCA x 1RCA x 1RCA x 1
Ethernet1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)
Digital Audio Output1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1 (lower)1111
FEATURES                  
VIERA Connect (IPTV)YYYYYYYYYY
Online MoviesYYYY
Web BrowserYYYYYYY
Skype on TVYYYYYYYY Y Y
Multi-TaskingYY
Social Networking TV (Faceboook/Twitter)YYYYYYYYYY
VIERA Remote App SupportYYYYYYYYYYYYYY
VIERA Touch Pad ControllerYY
Wireless LAN AdaptorBuilt-inBuilt-inBuilt-inBuilt-inBuilt-inBuilt-inBuilt-inWiFi ReadyWiFi ReadyWiFi ReadyWiFi ReadyWiFi ReadyWiFi ReadyWiFi Ready
DLNAYYYYYYYYYYYYYY
Media PlayerY (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (SD Card/USB)Y (USB)Y (SD Card/USB)Y (USB)Y (USB)
Support FormatAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEG/MPOAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGAVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MKV/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/FLAC, JPEGJPEG/MP3AVCHD/SD-VIDEO/MP4/MKV, MP3/AAC, JPEGMP4/MKV, MP3/AAC, JPEGJPEG/MP3
VIERA LinkYYYYYYYYYYYYYY
VIERA ToolsYYYYYYYYYYYYYY
Eco ModeYYYYYYYYYYYYYYYYY
Game ModeYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Trilingual Menu (English/Spanish/French)YYYYYYYYYYYYYYYYYY
Built-In Closed Caption DecoderYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Off - TimersYYYYYYYYYYYYYYYYYY
E-HelpYYYYYYYYYY
GENERAL                  
Power SupplyAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 HzAC 110 - 127 V, 60 Hz
On Mode Average Power Consumption85 W (TBD)75 W (TBD)85 W (TBD)74.3 W (TBD)83.3 W (TBD)70.4 W60.1 W           
Receiving SystemATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSCATSC/QAM/NTSC
Dimensions with stand Height [inches (mm)]31.6" (804 mm)27.9" (708 mm)30.5" (773 mm)26.7" (677 mm)32.0" (811 mm)28.1" (712 mm)25.6" (650 mm)           
Width [inches (mm)]48.7" (1,236 mm)42.0" (1,066 mm)48.7" (1,237 mm)42.0" (1,067 mm)50.5" (1,281 mm)43.6" (1,107 mm)39.3" (997 mm)           
Depth [inch䁥s (mm)]13.2" (335 mm)13.2" (335 mm)11.5" (290 mm)10.5" (265 mm)11.2" (282 mm)10.6" (268 mm)9.8" (247 mm)           
Dimensions W/O stand Height [inches (mm)]28.6" (726 mm)24.9" (630 mm)28.6" (726 mm)24.9" (631 mm)30.2" (765 mm)26.3" (666 mm)23.8" (604 mm)           
Width [inches (mm)]48.7" (1,236 mm)42.0" (1,066 mm)48.7" (1,237 mm)42.0" (1,067 mm)50.5" (1,281 mm)43.6" (1,107 mm)39.3" (997 mm)           
Depth [inch䁥s (mm)]1.1" (27 mm)1.1" (27 mm)1.1" (27 mm)1.1" (27 mm)Max.: 2.1" (52 mm); General: 1.6" (40 mm)Max.: 2.1" (52 mm); General: 1.6" (40 mm)Max.: 2.1" (52 mm); General: 1.6" (40 mm)           
Weight with stand [lbs (kg)]      45.2 lbs. (20.5 kg)37.5 lbs. (17.0 kg)           
Weight W/O stand [lbs (kg)]      37.5 lbs. (17.0 kg)30.9 lbs. (14.0 kg)           
Carton Dimensions Height [inches (mm)]     30.9" (784 mm)28.4" (721 mm)           
Width [inches (mm)]     51.7" (1,311 mm)47.6" (1,208 mm)           
Depth [inches (mm)]     6.4" (162 mm)6.2" (156 mm)           
Gross Weight [lbs (kg)]      55.2 lbs. (25.0 kg)48.6 lbs. (22.0 kg)           
Operating Temperature32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)32F - 95F (0C - 35C)
Safety StandardFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCCFCC
Swivel Angle15151515
VESA CompatibleYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Optional Wall-mounting Bracket Model Numbers            TY-WK3L2RWTY-WK3L2RWTY-WK3L2RTY-WK3L2RWTY-WK23LR2WTY-WK3L2R
Glass & Metal DesignY (Super Narrow Metal Frame w/ Crescent stand)Y (Super Narrow Metal Frame w/ Crescent stand)Y (Narrow Metal Frame)Y (Narrow Metal Frame)Y (Crystal Frame)Y (Crystal Frame)Y (Crystal Frame)
* with Special Adapter cable (dedicated)